BS-MS Students

The essence of Mathematics lies in its freedom.
– Georg Cantor

Batch 12

Roll No Name
IMS12027 Aparna D
IMS12028 Arjun D. V.
IMS12029 Arjun T M
IMS12030 Arjun K M
IMS12039 Ashwathy Joshy
IMS12041 Athulya Ram S
IMS12045 Divya Murali
IMS12061 Kartik T
IMS12072 Muhammed Rashad E K
IMS12077 Neha P R S
IMS12078 Nihal Sangeeth N
IMS12081 Parvathi S
IMS12084 Pranav Varma
IMS12088 Rahul Kumar
IMS12095 Revathy J M

Batch 13

Roll No Name
IMS12056 Jayasooryan C. S.
IMS13002 Abhijith Mohan
IMS13009 Ajsal Shereef. P.P
IMS13021 Anithamol. C.S
IMS13024 Anjana A S
IMS13045 C H Saraswathy
IMS13066 Harshita Dogra
IMS13082 Kiran Kumar A S
IMS13083 Kumari Ujwala Sinha
IMS13087 Midhun B
IMS13089 Muddumadappa Mahadevswamyprasanna Rekha
IMS13096 Neeraj Mohan S
IMS13102 Prabhat Kumar Pankaj
IMS13105 Prakhar Srivastava
IMS13114 Ravinder Singh
IMS13135 Srinivasa Rengan

Batch 14

Roll No Name
IMS14102 Navya S D
IMS14092 Manish Tiwari
IMS14059 Hridya Dilip
IMS14110 Priyanka Daimary
IMS14005 Akshay Ankush Yadav
IMS14121 Saurav Kumar
IMS14006 Akshay P R
IMS14055 Hari A
IMS13045 SARASWATHY C H
IMS14144 Vishal Kumar Yadav
IMS14137 Umesh Shankar
IMS14071 Karthikesh B
IMS14084 M Akhilesh
IMS14116 Richa Singh
IMS14079 Krishna Priya V R
IMS14148 Yash Totani